2010. december 13., hétfő

Egyesületi hírek

Egyesületünk 2010 december 9-én tagja lett a Civilek Háromszékért Szövetségnek. A szövetség küldetése a háromszéki civil szervezetek erősítse és egy reprezentatív érdekképviselet biztosítása számukra.
Számunkra sokat jelent ez a tagság, nemcsak formailag, hanem tartalmilag is. Tagjai lettünk egy közösségnek, amelyben a legtöbb tag önmaga érdekein túllépve próbál tenni valamit környezetéért.  Bár sokszínűek vagyunk, ugyanaz a célunk: egy jobb, élhetőbb világot próbálunk teremteni, megtartani, átadni... A mi egyesületünk a szociális szférában tevékenykedik, míg más egyesületek a turizmusért, a sportért, kultúráért, hagyományokért próbálnak tenni. Sokszínű virágok, amit most ez a szövetség köt csokorba...


Örömmel értesítünk titeket arról, hogy egyesületünk pályázata, amit a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumához adott be kedvező elbírálásban részesült, így a jövő év első felében továbbképzést indíthatunk azon önkormányzati alkalmazottak számára, akik szociális feladatköröket látnak el.    A szociális szférában dolgozó szakemberek számára, az empátia és kommunikáció mellett elengedhetetlen a magas szintű szakmai felkészültség. Megyénkben a vidéki önkormányzatoknál dolgozó, szociális feladatokat ellátó személyzet többnyire szakképzetlen, sok esetben szakmai ismeretek és kompetenciák híján végzi mindennapi munkáját.
Célunk, hogy a résztvevők anyanyelven sajátíthassák el azon ismereteket és szakmai kompetenciákat amelyeknek híján vannak és amelyek nélkülözhetetlenek munkájuk során. Ugyanakkor nem titkolt célunk olyan magyar nyelvű típusnyomtatványok létrehozása, meghonosítása a közszférában, amelyek révén a magyar lakosság anyanyelvén nyújthatná be különböző igényléseit.
A képzés tematikája a segítő szakma leglényegesebb elemeit ölelné fel, olyan témákat magába foglalva mint pl. a segítő beszélgetés alapelvei és lépései, kommunikációs gátak, kommunikációs készségek, anamnézis felvétel, empátia és kongruencia, nonverbális eszközök és technikák stb. Az alaptémák kiválasztásánál az alkalmazhatóság, hatékonyság és eredményesség szempontjait tartjuk szem előtt.

cs.e

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...