2011. január 26., szerda

Könyvgyűjtés - most már személyesen is lehet hozni

Köszönjük az eddig érkezett felajánlásokat!
 

Újdonság!!!
Január 27 és február 1 között, személyesen is behozhatjátok a jó célra szánt könyveket. Hétköznap 16-18, hétvégén pedig 10-13 között várunk.
Pontos cím: Sepsiszentgyörgy, Szabadságtér, 9-es tömbház, 4 szám (a Lábasház melletti tömbház, bejárat hátul az udvarból. Köszönjük!

2011. január 19., szerda

Könyvgyűjtés

Egy szórványból, pontosabban Petrozsényből, jövő felhívásra reagálva kezdtünk könyvgyűjtési akcióba. Olyan I-VIII osztályos magyar nyelvű tankönyvek, illetve gyermek és szépirodalmi művek felajánlását várjuk, amelyekre már nincs szükség és amelyek még használható állapotban vannak. Felhívjuk az iskolák, pedagógusok és szülők figyelmét,  azokra a szórványban élő magyar gyermekekre, akiknek az anyanyelvükön való tanulás, ezzel együtt kultúrájuk, nemzetiségük megőrzése nehézségekbe ütközik. Kérünk mindenkit, hogy amennyiben lehetősége van rá segítsen.
További információk a 0740314680, vagy a 0743102512 telefonszámokon, illetve az eletfaegyesulet@yahoo.com címen.
Köszönjük, hogy segít és továbbadja kérésünk.
Életfa Családsegítő Egyesület, Sepsiszentgyörgy

2011. január 17., hétfő

A házasság első szakasza – összecsiszolódás

A házasságkötés komoly döntés, ám bármennyire felkészülten és tudatosan hozzuk  érhetnek meglepetések. A házasság első éveiben az egymáshoz csiszolódásé a főszerep. Megtanulunk a másik emberrel együtt élni, alkalmazkodni szokásaihoz, életritmusához. A házasság kezdeti szakasza szimbolikusan hasonlítható az első közös Karácsony megünnepléséhez. A párnak el kell döntenie, hogy hol, kivel ünnepeljen, milyen ételsort állítson össze, milyen fát díszítsen, hogyan intézze az ajándékozást, azaz egyszóval milyen új, közös szokásrendszert alakítson ki az ünnep köré. Ez nem mindig megy zökkenőmentesen, hiszen mindkét félnek vannak elképzelései arról, hogy milyen legyen az ünnep. Ezek az elképzelések nagyban függnek attól, hogy eddig milyen Karácsonyaik voltak. Eredeti családunk sokkal inkább meghatároz minket, mint gondolnánk. Öntudatlanul, ösztönösen magunkban hordozzuk a saját családunktól kapott és tanult mintákat és hajlamosak vagyunk saját életünket is eszerint  a minta szerint alakítani. Jelen példánknál, maradva mindkét fél hozza saját elképzelését arról, hogy hogyan szeretne ünnepelni. A két elképzelés állhat közel egymáshoz, de nagyon távol is. A problémák legtöbbször a különbözőségekből erednek, hiszen azokat sokkal nehezebb összeegyeztetni.   Nehéz lehet döntést hozni ha az egyik fél kettesben, míg a másik tágabb családi körben szeretne ünnepelni. Ez egy egyszerű, banálisnak tűnő példa, mégis rengetek nézetkülönbséget hordhat magában, ami feszültségekhez vezethet. 
A házasság kezdeti időszakának nehézsége éppen abból adódik, hogy két külön világot kell összeegyeztetni valahogy és közös nevezőre hozni. A házaspárnak meg kell tanulnia együtt élni, alkalmazkodni a merőben új helyzethez, elsajátítani az új szerepeket.  Ezek a szerepek merőben újak, hiszen nem tanítják iskolában hogy hogy kell jó feleségnek, illetve férjnek lenni. Csupán a szüleinktől kapott minta áll a rendelkezésünkre, legtöbbször őket próbáljuk leutánozni. Ezek a minták lehetnek pozitívak, de bizony nagyon sok esetben az ifjú házasok tanácstalanok, hiszen nem áll rendelkezésükre ilyen pozitív minta. Sokan nem akarják  szüleik példáját követni, mert talán már gyermekként megtapasztalták, a boldogtalan család minden fájdalmát. Milyen példát kövessen az, akinek nincs semmilyen kézzel fogható tapasztalata arról, hogy milyen boldog, kiegyensúlyozott családban élni? sajnos van egy rossz hírem: reklámokból, magazinokból és szakkönyvekből nem lehet megtanulni jó feleségnek, vagy férjnek lenni. De mielőtt bárki elkeseredne jó hírem is van: a jó párkapcsolat tudatos döntés, rengeteg önismereti munka és kitartás eredményeként elérhető. 
A házasság kezdeti szakaszában jó ha ilyenkor a felek egymásra tudnak koncentrálni, anélkül hogy a szülők, rokonok túlzottan beleszólnának az életükbe.  Talán nem kell ecsetelnem azokat a nehézségeket, amelyek ezen problémából adódhatnak. Az már talán kevésbe ismert tény, hogy miért nem a legmegfelelőbb alkalom az első két év a gyermekvállalásra. Mint már kifejtettem a házasság kezdeti időszakában a párnak számtalan nehézséggel kell megküzdenie és számtalan feladatot kell megoldania. Egy gyermek érkezése újabb szereppel ruházza fel a házastársakat. Az anya és az apa szerepekre való felkészülés szintén nem könnyű feladat. Minden új, ismeretlen dolog összezavarja az embert, egyfajta káoszt okoz az életünkben, amiben igyekszünk rendet tenni. Ha káoszra káoszt halmazunk sokkal nehezebb lesz utólag rendet rakni! Jó ha egy életciklus számára hagyunk elegendő időt és csak azután lépünk az újba.
Mindenkinek kívánok  hosszú és nagyon boldog házaséletet!
cs.e

2011. január 11., kedd

Mitől lesz jó egy párkapcsolat/házasság?

Velem együtt nagyon sokakat foglalkoztat, hogy vajon melyek azok a tényezők, amelyek segítenek jól működtetni egy kapcsolatot. A teljesség igénye nélkül, a saját szakmai és személyes meggyőződésem alapján íme az én öt pontból álló listám:
1.      Érzelmi érettség. Az érzelmi érettség nem feltétlenül kötődik az életkorhoz, sokkal inkább ahhoz, hogy felnőttként mennyire tudunk szüleinktől, illetve környezetünktől differenciáltan működni. Az a férfi, aki mindenben édesanyja tanácsát kéri és akinek az élete akörül forog, hogy semmiképp meg ne sértse a „szent asszonyt” valószínűleg a differenciáltság alacsony fokán mozog. Ugyanígy az a nő, aki reggel az édesanyjának telefonálva kezdi a napot és tőle kérdi, hogy vajon mit főzzön a családnak, ezt követően pedig még legalább 3-szór felhívja minden különösebb ok nélkül.
Attól is el kell vonatkoztatni valahogy, hogy az én szüleim másképp szokták, az én anyám ezt másképp főzi, vagy az én apám ezt biztos képes lenne megszerelni.
A szülőkről való érzelmi leválás  nem minden esetben megy zökkenőmentesen, a szülők (általában az ellentétes nemű) sokszor bepróbálkozik annak érdekében, hogy ő maradjon a legfontosabb lény életünkben. A „nem szeret úgy senki, mint én”, vagy a „soha nem fog senki úgy gondoskodni rólad, mint én” üzenetek legtöbbször utat találnak és már gyermekként befészkelik magukat a lélekbe. Felnőttként komoly meghasonulást jelenthet megbántani ezt a szerető, gondoskodó szülőt, akkor, amikor határokat szabnánk túláradó és mindenbe beleszóló szeretetüknek.  Két tűz között őrlődve próbál utat keresni ilyenkor a lélek, de legtöbbször beleroppan a nagy erőlködésbe. Ehelyett ajánlatos akár a konfrontációt is vállalva határokat szabni. A társkapcsolat csak akkor lesz hosszú életű és jól működő, ha mindkét fél határt szab a szüleinek és megérteti velük, hogy felnőttként képesek megoldani saját problémáikat és már nem azok a gyerekek, akik a szüleikhez szaladva kérnek segítséget, ha valami gond adódik. Ne vonjuk be a szüleinket saját problémáinkba, hanem igyekezzünk azt saját magunk megoldani. A társunkkal kell élnünk ezután és az energiánkat erre összpontosítva tegyünk meg mindent azért, hogy társkapcsolatunk sikeressé és jól működővé váljon.
2.      Hasonló hasonlót vonz? avagy Ellentétek vonzzák egymást?
Tapasztalatom szerint legtöbbször az első variáns az, ami megkönnyíti a társkapcsolat sikeres működtetését. A közös érdeklődési kör, hasonló társadalmi helyzet talán néha kissé unalmasnak tűnhet, de hosszútávon mégiscsak olyan pontok amelyek mentén találkoznak az emberek. Könnyebbséget jelenthet, hogy nem kell szakadékok felett egyensúlyozni, vállalva a zuhanás lehetőségét. Természetesen nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy ellentétes érdeklődésű, vagy különböző társadalmi helyzetből jövő emberek jól kiegészítik egymást. Sokszínű és izgalmas lehet egy ilyen kapcsolat, viszont tagadhatatlanul több erőfeszítést igényel a felek részéről.
3.      Saját és a társunk személyének tiszteletben tartása. A méltóság törékeny dolog, ha lábbal tiporják aligha marad meg épségben. Minden körülmények között törekednünk kell arra, hogy tiszteletben tartassuk önmagunk, ugyanakkor a társunk számára is biztosítsuk ezt. Társaságban ne beszéljünk lekicsinylően róla, ne gúnyoljuk, ne tegyük nevetségessé. Ezt a bánásmódot a magunk számára is ki kell követelnünk. Sok nő és talán néhány férfi is elköveti azt a hibát, beletörődik abba, hogy társa kigúnyolja, lekicsinylően beszéljen róla, esetleg bántalmazza. Ezek a személyek általában gyenge önértékeléssel rendelkeznek. A érzelmileg vagy fizikailag bántalmazó fél szintén gyenge önértékeléssel bír, éppen ezért van szüksége egy nála még gyengébbre, aki mellett ő erős lehet. Ne törődjünk bele a kiszolgáltatottságba, a megaláztatásba, mert előbb-utóbb nagyon nagy árat fizetünk érte. Ne kárhoztassuk magunkat boldogtalanságra.
4.      Hogyan veszekedjünk? Egy jól működő kapcsolatban elkerülhetetlenek a nézetkülönbségek, hiszen két ember nem lehet mindig ugyanazon a véleményen. Egy bölcs tanítótól hallottam egyszer, hogy nem jó házasság az, amiben nem veszekednek. Viszont nagyon fontos, hogy a veszekedések mindig megmaradjanak a kiinduló problémánál és ne menjenek át személyes sértegetésbe. A véleménykülönbség hasznos, a különböző látásmód vitte mindig a társadalmat előre. A házasságban is a férfi és nő létből adódó különböző látásmód, vélemény sokszor nagyon hasznos lehet, esetenként azonban nem könnyű ezt elfogadni. Banális példa a lehajtott WC ülőke és a fogkrémtubus kinyomásának módja... Hasznos lehet a döntéseket a kompetenciák mentén hozni. Pl. Ha tudom, hogy párom jobban ért a műszaki dolgokhoz, akkor ezekben hagyom az ő döntését érvényesülni,viszont természetes lehet, hogy az étkezéshez szükséges alapanyagot én választom ki. Néha nehéz eldönteni, hogy ki ért jobban hozzá, ilyenkor valahogy mégis közös nevezőre kell jutni. Időnként kompromisszumos megoldásokhoz kell folyamodni, mert a cél közös. Minden körülmény között törekedjünk arra, ami jó a kapcsolatunknak és nem arra, hogy feltétlenül igazam legyen vagy, hogy enyém legyen a utolsó szó. Veszekedjünk (vagy inkább vitatkozzunk)szeretettel és ne feküdjünk le haraggal! A társunk nem az ellenségünk, ha ellenséget látunk benne, akkor tegyük fel a kérdést magunknak, hogy miért élünk még mindig vele?
5.      Tanúsítsunk törődést egymás dolgai iránt. Talán magától értetődő ez a gondolat,mégis a legtöbbször elsiklunk fölötte. Hazaérkezés után olyan könnyű lehuppanni a TV elé, vagy belemerülni valamilyen tevékenységbe. Sokszor el is felejtjük megkérdezni kedvesünk, hogy aznap mi történt vele, milyen tervei vannak, mit szeretne. Tapasztalatból mondom, hogy ha nyitunk mások fele, akkor előbb-utóbb a másik is nyitni fog felénk. Ne féljünk megtenni az első lépést.
cs.e

2011. január 6., csütörtök

Mindennapi egészségünk gyümölcsökkel

A hideg télben jól esik szemnek és szájnak az üde gyümölcsök látványa, lédús, bársonyos íze. Amellett, hogy felfrissíti a lelkünk egészségünket is védi. 

Ezekre az almákra öröm ránézni, de amellett, hogy szépek rendkívül egészségesek is. Hogy miért?Pektin tartalmuk segíti az anyagcserét, valamint képes feloldani azokat a zsírokat (triglycerideket), amelyek a koleszterin lerakódását okozzák. Kiemelkedő a vér-, és máj-, vesetisztító tulajdonsága. 
Rugalmasabbá teszi a szöveteket, ezért ha minden nap elfogyasztunk legalább egyet, bársonyosabb, simább lesz az arcbőrünk. 


 Az eper vértisztító hatása közismert. Csökkenti a máj zsírlerakódásait (koleszterint), de ezen felül intenzív sóoldó tulajdonságairól is ismert, melynek következtében egyedülálló gyorsasággal indítja be a tisztító folyamatokat. Serkenti a vérkeringést, és fokozza a méregtelenítő folyamatokat. Bőséges C- és E-vitamin tartalmával kitűnő vértisztító táplálék.
Az eper jó partner a fogyókúrában is. Egy kilogramm eperben 4 g fehérje, 113 g szőlőcukor, 8 g só és 7 g rostanyag van. Fogyasztása a jóllakottság érzetét kelti.Körte vizelethajtó anyagai elősegítik a mérgek kiürülését a szervezetből. Naponta három-hat pohár körtelé elősegíti a hólyaghurut gyógyulását. 
A gyomorbajosok és a vese bajosok számára a legjobb. A körtét általában gyulladásos betegségek gyógyítására használják, illetve az emésztő rendszerre és a légutak gyógyítására.


A narancs természetes C-vitaminja hatásosabb, mint a tablettákban adagolt, feltehetőleg azért, mert bioflavonokkal együtt előfordulva hatása erősödik. Tudtad, hogy egyetlen átlagos méretű narancs tartalmazza a felnőttek számára szükséges C-vitamin mennyiségének kétszeresét? A C-vitamin pedig nem csak vírus- és baktériumölő szer, hanem összességében erősíti az immunrendszert. Az immunrendszer erősödése pedig alapvetően fontos minden betegség megelőzésében és leküzdésében.

A meggy a leghatékonyabb antioxidánsunk. Megtalálható benne A és C-vitamin, szelén valamint bioflavon. Jótékonyan hat a vérre és ezzel több nagy szerv, így a máj és a vesék munkáját serkenti, hat továbbá a szívre. A B vitaminok minden fajtája megtalálható a meggyben, ez lehetővé teszi az emésztés munkájának kiegyensúlyozását, valamint az idegek működését is befolyásolja.
A teljesség igénye nélkül közelítettem meg a témát. Nem vagyok étkezési tanácsadó, sem táplálkozáskutató:))
Mindenkinek jó étvágyat kívánok  és hosszú egészséget!
cs.e

2011. január 2., vasárnap

Nagy László: Adjon az Isten

Adjon az Isten
szerencsét,
szerelmet, forró
kemencét,
üres vékámba
gabonát,
árva kezembe
parolát,
 
lámpámba lángot,
ne kelljen
korán az ágyra
hevernem,
kérdésre választ
ő küldjön,
hogy hitem széjjel
ne dűljön,
 
adjon az Isten
fényeket,
temetők helyett
életet -
nekem a kérés
nagy szégyen,
adjon, úgy is, ha
nem kérem.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...