2016. május 30., hétfő

Gyermeknapi meghívó :)"Lépd át a mesebirodalom kapuját és tarts velünk a nagy utazáson." 

Június 1-én, gyermeknapon, Spsiszentgyörgy főterén, az előző évekhez hasonlóan egyesületünk is részese lesz gyermeknapi forgatagnak. Ügyességi vetélkedőkkel, tombolával, lufihajtogatással, arcfestéssel várunk minden kicsit és nagyot.


Reméljük, hogy az előrejelzések ellenére esőmentes napunk lesz :) 

2015. június 17., szerda

Egy kis élménybeszámoló a június 13-i kirándulásról

Június 13-án egyesületünk szervezésében 35 gyermek látogatott a brassói állatkertbe, valamint a törcsvári kastélyba. A résztvevő gyermekek főként a szörcsei általános iskola I-IV osztályos tanulói, valamint néhány állami gondozásban lévő gyermek, akikkel egyesületünk, tagjai révén, szorosabb kapcsolatban áll. 

Az autóbusz reggel Sepsiszentgyörgyről indult, majd Szörcséről   teljes létszámmal mehetett tovább. Az alig egy órai buszozás után a gyermekek izgatottan várták, hogy végre beléphessenek az állatkertbe. Legtöbbjük most járt először hasonló létesítményben, így a majmok, tigrisek, oroszlánok végre nemcsak a TV képernyőjének alanyaiként jelentek  meg, hanem teljes, élő mivoltukban. Az őzike simogatás tejesen elbűvölte a legkisebbeket...


Az állatkerti sétát követően, a gyermekek kívánságának eleget téve, a társaság a McDonald's étteremlánc egyik létesítményében "ebédelt". Nagy sikernek örvendett a gyorsétterem udvarán lévő "játszóház" . 


Kirándulásunk legvégső állomása a Brassótól 30 km-re lévő törcsvári kastély volt. Az I. Lajos király által építtetett kastély (1377) érkezésünkkor zsúfolásig telt. Az ódon falak között kultúrák és nyelvek keveredtek... Sokukat a Dracula filmek misztikája vonzott, míg mások, mint mi is, a történelem egy kis szeletébe szerettünk volna élménydúsabb betekintést nyerni. Sajnos a tolakodás, a hangoskodás miatt az örömbe vegyült némi üröm is, de talán engem, mint felnőttet ez jobban zavart, mint a gyermekeket. 


Ezúton is szeretnénk megköszönni a  Zabolai Polgármesteri Hivatalnak a kiránduláshoz nyújtott anyagi támogatást. Immár három éve teszik lehetővé, hogy évente egyszer, gyermeknap környékén, a szörcsei gyermekek kicsit kimozdulhassanak és új tapasztalatokkal gazdagodhassanak. Ugyancsak köszönjük a Szörcsén lelkes munkát folytató tanító házaspárnak, hogy önkéntes munkájukkal hozzájárultak a kirándulás sikeréhez. 

2015. június 4., csütörtök

Gyermeknap 2015

Idén is  ott voltunk a gyermeknapi forgatagban....


Az előző évekhez hasonlóan legnagyobb sikere az arcfestésnek volt. Kicsik és nagyobbak várták türelmetlenül, hogy egy-egy lovagi címer, vagy királykisasszonyi jegy kerüljön fel az arcocskákra, kezecskékre. 

A lufihajtogatás és a titkosírás mellett, a gyerekek játékos feladatlapokkal az agyukat is edzhették, hiszen a sárkány legyőzése erőt és észt egyaránt feltételez.


Az útra hamuban sült pogácsát is lehetett szerezni...

Tomboláink minden szelvénye rejtett valamilyen meglepetést.

A nap végére fáradtan ugyan, de élményekben gazdagon térhettek haza kicsik és nagyok. 
Ezúton is szeretnénk meköszönni önkénteseinknek a segítséget. 

2015. május 31., vasárnap

Kombinált terápiák a sajátos nevelési igényű gyermekek számára (MOL Gyermekgyógyító Program 2014)

A pályázat
A pályázatot, amely a MOL Gyermekgyógyító Program keretén belül működik, az Életfa Családsegítő Egyesület szakemberei állították össze, megvalósítása pedig a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatósággal közösen történik. A pályázat kiírását a Közösségért Alapítvány és a MOL Románia évente hirdeti meg élmény- és művészetterápiás programok támogatására, krónikus betegségben szenvedő vagy súlyos betegségből lábadozó gyerekek pszicho-szociális rehabilitációja érdekében.

A pályázat összértéke 19,420,00 RON, ezt teljes egészében multiszenzoriális- és művészetterápiás eszközök beszerzésére fordítottunk.
Indoklás
A pályázat a Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság által működtetett két, fogyatékkal élő gyerekek és fiatalak rehabilitációját végző központ számára készült. Mivel egyik központ sem rendelkezett a multiszenzoriális terápiában használt eszközökkel, az itt dolgozó szakembereknek nem volt lehetőségük a fejlesztés során alkalmazni e módszert. Mivel a pályázatot civil szervezetek nyújthatták be, a rehabilitációs központok vezetője az Életfa Családsegítő Egyesület tagjaként, a Székely-Potsa Rehabilitációs Központ pszichológusával közösen készítette el a projektet azzal a kifejezett céllal, hogy multiszenzoriális- és művészetterápiás módszerekkel is gazdagodjon az itt dolgozó szakemberek eszköztára.  A külföldi tanulmányutak során szerzett tapasztalatok és a szakirodalom e területre vonatkozó kutatási eredményei egyértelművé tették, hogy a módszerek nagyon hatékonyak a fogyatékkal élő gyerekek és fiatalok fejlesztésében.
Célcsoport
A pályázat célcsoportját 48 speciális szükségletű gyerek és fiatal alkotja. Ők valamennyien a kilyéni Székely-Potsa Rehabilitációs Központban illetve a sepsiszentgyörgyi, autizmus spektrumzavarban szenvedő gyerekek számára létrehozott Rehabilitációs Központban zajló fejlesztő programokban vesznek részt. A 48 gyerekből és fiatalból 24 autizmus spektrumzavarral van diagnosztizálva, négy gyereknek Down szindrómája van, a többiek esetében pedig egyéb speciális szükségletekről (mentális, mozgásszervi) beszélhetünk. Gyakran e szükségletekhez egyéb krónikus betegségek is társulnak. A célcsoportba tartozó gyerekek és fiatalok életkora 4 és 17 év között váltakozik.    
A pályázat megvalósítása
Annak érdekében, hogy e komplex terápiás program megvalósulhasson, első lépésként egy multiszenzoriális (snoezelen) szobát kellett kialakítani a kilyéni Székely-Potsa Rehabilitációs Központ épületében. A pályázat költségvetésének nagy része a multiszenzoriális szobában zajló snoezelen-terápia eszközeinek beszerzését célozta.

Ezt követően indultak el a művészet-terápiás foglalkozások különböző vállfajai (zeneterápia, tánc- és mozgásterápia, képzőművészet-terápia), és ezeket kombináljuk a multiszenzoriális terápiával. Valamennyi művészetterápiás foglalkozás kiscsoportokban zajlik, ezeket pedig minden esetben megelőzi egy-egy kiscsoportos multiszenzoriális terápiás ülés. 
Több kutatás eredménye (Gherguţ, 2011; Messbaum és Masic, 2014) azt sugallja, hogy a különböző terápiás foglalkozások bevezetéseként alkalmazott multiszenzoriális terápiának nagyon jó hatása lehet a kliensekre. A snoezelen-szobában töltött idő ugyanis növeli a koncentrációt, az éberséget, a környezet általános percepcióját, de a relaxáció fokát is. E módszerek ilyen fajta kombinációja, feltételezéseink szerint, pozitív hatással lehet a résztvevőkre, növelve a speciális szükségletű gyerekek és fiatalok teljesítményét a fejlesztés és a művészet-terápiás foglalkozások során. A tevékenységekkel párhuzamosan vezetett kutatással szeretnénk igazolni a hipotézisünk helyességét.      
Módszerek
A multiszenzoriális (snoezelen) terápia az a különleges terápiás forma, amely egyidőben nyugtatja és stimulálja is a gyereket. Lehetőséget biztosít a sérült gyermekeknek abban, hogy fokozott pozitív ingerekhez jussanak, ezáltal önállóan fedezzék fel a világot. A módszer egyik fontos célja, hogy aktiválja és fejlessze a kognitív alapfunkciókat (figyelem, érzékelés és észlelés). Relaxációs hatását is az érzékeken keresztül éri el. Legfontosabb eleme maga a terápiás helyiség, amely egy biztonságos, stresszmentes környezet, melynek ezzel együtt erős stimuláló hatása is van. E speciális szoba működését két holland kutató dolgozta ki az 1970-es években.
A szobát minden fogyatékkal élő gyerek és fiatal igénybe veszi. A terápiás folyamat első szakaszában elsősorban a snoezelen-szoba relaxációs hatását igyekszünk kiaknázni, de tervben van a célzott foglalkozások beiktatása is. A bejáró gyerekek és fiatalok heti egy alkalommal csoportosan használják a szobát (négy-hat gyerek és két felnőtt), ezt követően kerülnek sorra a művészetterápiás foglalkozások. Ezzel párhuzamosan, minden egyéni fejlesztést megelőz egy 20-30 perces egyéni multiszenzoriális terápiás ülés (egy gyerek és a terapeuta). Előre megbeszélt program szerint dolgozunk, mivel főként az autizmus spektrumzavarral diagnosztizált gyerekeknél és fiataloknál nagyon fontos a napirend ismerete.
A gyerekek általános fejlődésére a zenei nevelés, mint minden más irányú fejlesztés szintén hatást gyakorol. A zenei nevelésnek sajátos formáló ereje van, a dal, a zene érzelmi hatása szerteágazó, nem a részletek, nem az egyes szavak értelme fontos, hanem a zenemű egységes jelentése. A zenei élmény sajátos eszköz a környezet jobb megismeréséhez. A zörej, a zenei hang felfogása, pontos, differenciált megfigyelésre szoktat és az ismeretek bővítését jelent. Énekléskor, zenéléskor a gyermek újfajta kapcsolatba kerül a cselekménnyel, társaival, környezetével, hatására érzelmileg kiegyensúlyozottá válik. A huzamosabb ideig tartó ének, dal és játék pozitív érzelmi hatású, feloldja a belső feszültséget. A most elkezdett zeneterápiás programban a zenetanulás igen apró lépésekben halad előre, először a színek azonosítása, a szünetek, a hanghosszak megtanulása és gyakorlása történik. A zeneoktatást összekötjük a ritmusérzék fejlesztésével, figyelemfelkeltő játékokkal, zenehallgatással és tánccal.
A képzőművészet-terápia esetében elsősorban rajzi eszközökkel dolgozunk. Ez jelentheti a ceruza, kréta, festék, de akár a színes papír, a gyurma és minden megfelelően alakítható tárgy használatát. Ezáltal a képzőművészet-terápia legkézzelfoghatóbb következménye a finommotoros készségek fejlesztése. Ezt a fajta fejlesztést nevezhetnénk egyszerűen kézügyesség fejlesztésnek is. Persze ennél sokkal többről van szó. Játékos mozgással, különböző, egyszerű rajzos feladatokkal fejleszthető a finommotorika koordinációja. A fejlesztés során a gyerekek megtanulhatják, hogy miként tartsák biztosan és szépen a ceruzát, ecsetet, tollat. Elsajátíthatják a biztos vonalvezetést és a pontos vonalkapcsolást. Megtanulhatják, hogy a különböző formákat hogyan tudják különböző méretekben lerajzolni. A kisebbek térbeli koordinációja is stabillá válik, képesek lehetnek a helyes viszonyok kifejezésére és megtartására is.
Az eredmények értékelése
A terápiás programok hatásának értékelése az erre a célra összeállított megfigyelési ívek alkalmazásával, illetve a különböző terápiás helyzetekben regisztrált teljesítmények összehasonlításával valósul majd meg. Az ívek kitöltését és az adatok regisztrációját a pályázatban dolgozó szakemberek folyamatosan végzik, ezek feldolgozása, reményeink szerint, egy tanulmány kiindulópontját fogják jelenteni. 
Terápiás foglalkozások
A felsorolt terápiás módszerek kombinált használatára (zeneterápiás ülések és az azokat megelőző snoezelen terápia, illetve a képzőművészet-terápiás foglalkozások és az azokat megelőző snoezelen terápia) először április 27-én került sor. Ekkor a Paszjár Marianna zenetanár és Sala Kincső pszichológus vezette foglalkozásokon mintegy 21 fogyatékkal élő gyerek és fiatal vett részt. Ők valamennyien a kilyéni Székely-Potsa Rehabilitációs Központba járnak be fejlesztő tevékenységekre. Később a sepsiszentgyörgyi, autizmus spektrumzavarban szenvedő gyerekek számára létrehozott Rehabilitációs Központba bejáró gyerekek is bekapcsolódtak a terápiás foglalkozásokba, így az elmúlt egy hónapban mintegy 33 speciális nevelési igényű gyerek és fiatal részesülhetett a pályázat segítségével elindított speciális programokból.
   2013. december 2., hétfő

ADVENTI JÓTÉKONYSÁGI KONCERT

 
A befolyt adományokat (mindenki lelkiismerete és lehetősége szerint adakozhat) a sokgyermekes családok támogatására fordítjuk.

Járuljon hozzá Ön is, hogy Karácsonykor eggyel több gyermek arcára derüljön mosoly!!!


"Az anyagi jólét önmagában nem szül boldogságot, de hiánya sokszor megkeseríti a mindennapokat." (Laurent Gounelle)

2013. június 9., vasárnap

Egy csipet...


"Az ember arra éhes, hogy úgy szeressék, ahogyan van."
 (Polcz Alaine)


2013. június 7., péntek

Gyermeknapi kirándulás

Szombaton, június 1-én a Sepsiszentgyörgyi Életfa Családsegítõ Egyesület szervezésében, a Zabolai Polgármesteri Hivatal támogatásával, a szörcsei nappali foglalkozásban résztvevõ 0-IV. osztályos gyerekek Sepsiszentgyörgyre kirándultak. 
A 22 gyerek izgatottan várta a kiruccanást. Nagy élményt jelentett számukra a Happy Kids játszóház,  a pizzázás, városnézés, az Erzsébet parkban való séta. 
A mozgalmas és fárasztó nap után hazatérve örömmel meséltek szüleiknek a nap során szerzett élményeikről. .


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...